Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v obci Lipová

Vec:  OZNÁMENIE O USPORIADANÍ VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA V OBCI LIPOVÁ

Zvolávateľ – Obec Lipová, Lipová 203, 941 02 Lipová

Mgr. Tatiana Ölvecká

Účel zhromaždenia: Zámena katastrálnych území Mlynský Sek - Šurany

Miesto konania: Kultúrny dom v Lipovej

Dátum konania: 07.03.2018 o 17:30 hod