Do vlastníctva Obce Lipová pribudne Bytový nájomný dom v Ondrochove.

Obec Lipová získala prostriedky na kúpu Bytového nájomného domu v Ondrochove, 8 b.j., ktorý zatiaľ vlastní firma Lega, a.s. Komjatice. Dňa 9. augusta 2018 starostka obce podpísala zmluvu o úvere zo Štátnym fondom rozvoja bývania vo  výške 276 460,00 €.

Úver sa bude splácať 30 rokov z prostriedkov získaných z nájomného. Dňa 10. augusta 2018 starostka obce podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratnej dotácie na obstaranie nájomných bytov vo výške 145 060,00 € a zmluvu o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 12 660,00 € s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Spolu tak obec získala nenávratný príspevok vo výške 157 720,00 €. Obec tak získa do vlastníctva 8 bytov – 4 jednoizbové a 4 trojizbové. Celkové náklady na byty predstavujú 468 558,40 €, z toho náklady obce na byty a technickú vybavenosť predstavujú celkom 34 378,40 Eur.

 

Zverejnenie informačnej tabule:

Aktualizované 22.11.2018