Vývoz odpadu zo smetných nádob

Pripomíname občanom, že dňa 18. augusta 2011 (t.j. vo štvrtok) sa koná pravidelný odvoz komunálneho odpadu. Nezabudnite si vyložiť smetné nádoby.