5. septembra sa otvorili aj lipovské brány škôl...

Je pekné, takpovediac ešte stále letné počasie a miestny rozhlas upozorňuje školákov, že je treba vstávať a vykročiť do školy. Takto nejako sa začal nový školský rok v Lipovej.

Pozrite si zábery z dnešného dňa ...

Otvorenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole v Lipovej

Zahájenie prevádzky v Materskej škole v Lipovej

Posedenie  dobrovoľných darcov krvi po odbere ...


Usmiate, opálené tváre detí, ich rodičov a pedagógov zaplnili nádvorie Základnej školy v Lipovej a slávnostné otvorenie školského roka sa mohlo začať. Riaditeľka školy PaedDr. Zdenka Depešová privítala všetkých prítomných, zvlášť sedem nových prváčikov, ako aj pani starostku Tatianu Ölveckú a pána farára Mgr. Petra Janíka, ktorý na škole vyučuje náboženstvo.

Taktiež v Materskej škole v Lipovej privítali pani učiteľky detičky a snažili sa hneď v prvý deň nahradiť im starostlivé mamy, aby im nebolo tak smutno za domovom.

Prajem všetkým žiakom v novom školskom roku veľa nových vedomostí, veľa chuti a elánu do učenia, pedagógom usmiate, šikovné a milé deti a rodičom veľa trpezlivosti so svojimi ratolesťami, ale aj veľa krásnych chvíľ, spojených s výchovou svojich detí.

Nedá mi nespomenúť, že v tento sviatočný deň o ôsmej hodine sa pred kultúrnym domom v Lipovej stretli dobrovoľní darcovia krvi, aby darovali na transfúznej stanici v Nových Zámkoch tú najdrahšiu tekutinu – krv.  Už 17.8.2011 darovala krv prvá skupina lipovských darcov - Lucia Kukelová, Ing. Beata Kajanovičová, Bc. Tomáš Ďúran, Juraj Horňáček, Mgr. Jaroslava Baková, Ingrid Baková, Vincent Hradecký, odber organizovala Bc. Oľga Rišková, ďalší občania darovali krv individuálne. Všetkým patrí naše obrovské uznanie.

Dňa 5. 9. 2011 darovali krv:

Stanislav Andel, Peter Nosian, Mária Kocianová, Mário Kocian, Tomáš Vančík, Peter Banás, Martin Martiš, odber organizovala Bc. Oľga Rišková

A na záver – dnes o 18.00 hodine sa koná v kultúrnom dome 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej. V mene poslancov obecného zastupiteľstva pozývam čo najsrdečnejšie všetkých občanov na stretnutie s predstaviteľmi obce.

starostka obce Lipová