Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome

Obecný úrad oznamuje, že sa k 1.9.2016 uvoľní byt v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442.

Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v byte v obecnom bytovom dome súpisné číslo 442, že informácie a tlačivá potrebné k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade každý pracovný deň v úradných hodinách a doručiť vyplnené tlačivá do 31.08.2016.