Rodičovské združenie MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie sa bude konať v utorok 30. augusta 2016 o 15:30 hod. v budove materskej školy.