Odber krvi 14.12.2016

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 14.12.2016 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.