Trojkráľový spomienkový koncert v Lipovej

Sviatok Troch kráľov v našej obci sme si uctili nielen slávnostnou dopoludňajšou svätou omšou, ale aj popoludňajším spomienkovým koncertom Mareka Bednárika a jeho hostí, ktorého gestorom bola starostka našej obce Tatiana Ölvecká. Medzi poslucháčmi koncertu boli aj  jej hostia - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor Šurian Marek Oremus, starosta obce Radava Marián Chrenko, starostka z Jatova Adriana Matušeková, riaditeľky škôl Alžbeta Danielová, Monika Svitačová a Tatiana Uhríková i riaditeľka Domova seniorov v Dolnom Ohaji Veronika Čelechovská.

Starostka obce Lipová v úvode povedala myšlienku koncertu a jej zámeru, aby sa stal tradíciou otvorenia nového kalendárneho roka. „Nikto nemôže nahradiť iného, na to je príliš vzácny, ale môžeme sa pričiniť o to, aby ani nikto nezapadol do zabudnutia, ba naopak, každoročnou spomienkou na tých, ktorí nám chýbajú povznášajúcimi  tónmi hudby ovlažíme naše duše a potešíme naše srdcia. Ozvučenie, svetelné efekty,  talent vystupujúcich, ako aj repertoár piesní a skladieb / Ave Maria, ... / v nás navodili eufóriu pokoja, lásky, spolupatričnosti, o čom svedčí aj vybrané dobrovoľné vstupné 300 Eur, ktoré naši účinkujúci venujú na charitatívne účely. Ich vystúpenia boli nezištné a sme hrdí, že traja z účinkujúcich  Marek Bednárik, Hanka Staňová a Adam Svitač sú Lipovčani , tiež skvelá moderátorka Karolínka Štefániková a zároveň  nás potešilo vystúpenie ďalších  účinkujúcich hostí – Pauly Ovádkovej, Romany Hlinkovej a Matúša Maračeka.  Úvod koncertu patril trojkráľovej vinšovačke, ktorú si pripravili lipovské deti pod vedením Moniky Bednárikovej a doprovádzala ich naša záhradkárska kapela Lipovčanka. O občerstvenie sa postarali naše seniorky p. Šarlota Kajanová, Oľga Letková, Alžbeta Švajdová, Mária Ďúranová, Veronika Mikulcová, organizačne akciu vynikajúco zvládol kolektív obecného úradu.  Všetkým ďakujeme a spomíname ...

 

 

Fotky z koncertu si môžete pozrieť tu.