Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome 441

Obecný úrad oznamuje, že sa uvoľní byt v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 441. Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v byte v obecnom bytovom dome súpisné číslo 441, že informácie a tlačivá potrebné k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade každý pracovný deň v úradných hodinách a doručiť vyplnené tlačivá do 30.01.2017.