Prerušenie distribúcie elektriny - 20.04.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 20.04.2017 bez dodávky elektriny v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. v časti Ondrochov č.:

471, 473, 492, 493, 493/PR, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 511/OP, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519/D1, 520, 521, 522, 523, 524, 527/VE, 540, 540/VE, 541, 542, 543,544, 544/OP, 573, 575/PR, 575/VE, 575/ZA, 589, 590/BL, 594.