Zoznam darcov krvi od 01.09.2011 do 31.10.2011

Zoznam darcov, ktorí darovali krv v termíne

od 01. 09. 2011 do 31. 10. 2011

na pomoc našim spoluobčanom.

 

 

1. Stanislav Andel

2. Jaroslava Baková

3. Michal Balážia

4. Juraj Bódi

5. Roman Borovica

6. Monika Božokyová

7. Peter Banás

8. Vladimír Čičman

9. Richard Gašparík

10. Ivana Golhová

11. Boris Gregor

12. Rastislav Hanko, Ing.

13. Jaroslav Hlavatý

14. Andrej Hubina

15. Slavomír Kanás

16. Juraj Kanás

17. Miroslav Kečkéš

18. Mário Kocian

19. Mária Kocianová

20. Stanislav Košík

21. Hana Mandáková

22. Martin Martiš

23. Monika Michalková

24. Dominika Michalková

25. Aleš Nagy

26. Stanislava Nemešová

27. Peter Nosian

28. Marek Opeta

29. Marián Pilek

30. Miroslav Polák

31. Ľuboš Puk

32. Roman Rozkopal

33. Peter Szlamenka

34. Veronika Šimeková

35. Tomáš Vančík

36. Stanislav Vančík

37. Richard Vulgan

 

Všetkým dobrovoľným darcom zo srdca ďakujeme za ich šľachetný čin.


Organizátorom Erike Bódiovej, Bc. Oľge Riškovej,

ale aj celému kolektívu transfúznej stanici v Nových Zámkoch ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu.