Darcovia krvi z Lipovej ocenení Janského plaketou

Slovenský červený kríž aj v tomto roku udelil zlaté, striebornú a bronzové Janského plakety našim občanom - viacnásobným dobrovoľným darcom krvi.

 

Zlatú Janského plaketu získavajú

1. Hradecký Vincent, Mlynský Sek 150, Lipová

2. Mikulec Peter, Mlynský Sek 59, Lipová

3. Polák Miroslav, Mlynský Sek 3, Lipová


Striebornú Janského Plaketu získavajú

1. Hlavatý Jaroslav, Mlynský Sek 137, Lipová


Bronzovú Janského plaketu získavajú

1. Barča Jozef, Mlynský Sek 348, Lipová

2. Botka Jozef, Mlynský Sek 89, Lipová

3. Négli Ivan, Ondrochov 568, Lipová

 

Ocenení dobrovoľní darcovia krvi si prevezmú ocenenia a vecné darčeky na slávnostnom zasadnutí OZ v Lipovej v decembri 2011, presný termín oceneným, ako aj ostatným občanom včas oznámime. Ocenenia menovaným odovzdá zástupkyňa Okresného výboru Slovenského červeného kríža v Nových Zámkoch, pani Zita Lutišanová.