Zoznam darcov krvi od 1.1.2011 do 12.12.2011

Zoznam darcov ktorí darovali krv v termíne

od 01. 01. 2011 do 12. 12. 2011

na pomoc našim spoluobčanom.

 

1. Stanislav Andel

2. Jaroslava Baková

3. Ingrid Baková

4. Michal Balážia

5. Peter Banás

6. Marek Bednárik

7. Juraj Bódi

8. Tibor Bodnár

9. Roman Borovica

10. Jozef Botka

11. Monika Božokyová

12. Viktória Božokyová

13. Vladimír Čičman

14. Miloš Čivirik

15. Miloš Čvirik, st.

16. Matúš Ďúran

17. Tomáš Ďúran

18. Ľudovít Fučík

19. Anna Gagová

20. Richard Gašparík

21. Ivana Golhová

22. Boris Gregor

23. Slávka Gregorová

24. Rastislav Hanko, Ing.

25. Jaroslav Hlavatý

26. Jaroslav Hlboký

27. Matúš Homola

28. Juraj Horňáček

29. Jozef Horňáček

30. Vincent Hradecký

31. Andrej Hubina

32. Ján Jakabocič

33. Jana Jánošíková

34. Milan Kajanovič

35. Slavomír Kanás

36. Jozef Kanás

37. Juraj Kanás

38. Miroslav Kečkéš

39. Mário Kocian

40. Mária Kocianová

41. Martin Kolárik

42. Jana Komáromyová

43. Stanislav Košík

44. Lucia Kúkelová

45. Jaroslav Mačuga

46. Maroš Mačuga

47. Katarína Maňáková

48. Hana Mandáková

49. Martin Martiš

50. Jaroslav Michalko

51. Monika Michalková

52. Dominika Michalková

53. Vladimír Mikát

54. Natália Mitúchová

55. Katarína Müllerová

56. Aleš Nagy

57. Stanislava Nemešová

58. Peter Nosian

59. Peter Nosian, st.

60. Marek Opeta

61. Marián Pilek

62. Michal Pizúr

63. Miroslav Polák

64. Ľuboš Puk

65. Peter Riška

66. Roman Rozkopal

67. Ivan Sepeši

68. Sabína Solárová

69. Andrej Sovič

70. Peter Szlamenka

71. Veronika Šimeková

72. Katarína Šulková

73. Ivana Trubinská

74. Stanislav Vančík

75. Tomáš Vančík

76. Martin Varšáni, Mgr.

77. Richard Vulgan

78. Tomáš Zvonek

79. Marek Živáň

 

Ď A K U J E M E