Harmonogram zberov separovaného odpadu na rok 2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu v obci Lipová na rok 2019

Plasty

07.01.2019

04.02.2019

04.03.2019

15.04.2019

20.05.2019

14.06.2019

08.07.2019

05.08.2019

02.09.2019

03.10.2019

11.11.2019

09.12.2019

 

Papier

27.03.2019

29.07.2019

04.11.2019

 

Sklo

10.04.2019

14.08.2019

26.11.2019

 

Zber komunálneho odpadu - každý párny týždeň vo štvrtok

Kompostovisko v Ondrochove - otvorené každú stredu od 08:00 do 12:00 a každú sobotu od 11:00 do 15:00 hod