Daň za psa za rok 2012

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že v zmysle Všeobecne platného nariadenia obce Lipová č. 3/2009 je potrebné do konca januára 2012 uhradiť daň za psa. Sadzba dane je 4,20 EUR za jedného psa.

Daň za psa môžete zaplatiť každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hodiny v kancelárii obecného úradu. Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí k 1. 1. 2012 nie sú držiteľmi psa, aby túto skutočnosť oznámili na obecnom úrade.

Tlačivá Priznanie k dani za psa alebo Vyhlásenie k dani za psa si môžete stiahnuť tu.