Daň z nehnuteľností na rok 2012

Vážení občania v zmysle zákona č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

ak občan zdedil nehnuteľnosť, nadobudol nehnuteľnosť, predal nehnuteľnosť, postavil drobnú stavbu k svojej nehnuteľnosti, zbúral nehnuteľnosť alebo má nejakú inú zmenu v súvislosti s nehnuteľnosťami na území obce Lipová.

 

Tlačivo „ Daňové priznanie k  dani z nehnuteľností“ si môžu občania vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu, alebo stiahnuť priamo z našej internetovej stránkyNahlasovanie zmien ohľadne dane z nehnuteľností je potrebné uskutočniť do konca januára 2012. Zmeny sa nahlasujú k dátumu 1. 1. 2012. Na zmeny vzniknuté po tomto dátume sa pre rok 2012 neprihliada.