Sviatočná júnová nedeľa v Lipovej

Procesia na oslavu Božieho tela

 

V nedeľu 23. júna 2019 dopoludnia sa v našej farnosti konala procesia na oslavu Božieho tela. Spojením s prosbou o vytrvalosť a požehnanie pre všetkých sa táto verejná pobožnosť stala požehnaním našej obce a má v nás vzbudiť horúcu túžbu po prenikaní tajomstva Božej lásky a snahu naplno čerpať zo zdroja Božskej sily pre nový život. Poďakovanie za túto peknú slávnosť v našej obci patrí predovšetkým nášmu pánovi farárovi vdp. Jozefovi Markovičovi a všetkým veriacim, ktorí sa tejto procesie zúčastnili.

Symbolické pre procesiu Božieho tela, nazývanú Búdičky (čo znamená 4 oltáriky v tvare domčekov – búdok) je, že sa mladí ľudia z Lipovej obliekli do krojov a počas tejto slávnosti deti sypali lupienky kvietkov, ktoré si predtým nazbierali po záhradkách. Takto spoločne veriaci vyjadrili myšlienku, že všetka krása naokolo je dielom Božej múdrosti.

Fotky z procesie si môžete pozrieť tu.

 

Uvítanie novorodencov

Čím by sme boli bez detí,
ktoré nás veľmi chcú,
akoby sa nám prihovárali
malými rúčkami či veľkými očami,
ktorými všetko, všetko popletú a pomotajú,
a nevyberajú si nás, len vhupnú do všetkého,
len zrazu sú, ako zázrak....


Každé prichádzajúce dieťa je novým ohnivkom na reťazi života. Ním prekonávame svoju konečnosť, v ňom nachádzame zmysel a pokračovanie našej vlastnej cesty. Predovšetkým - prvé dieťa dramaticky mení život oboch rodičov. Odteraz žijete dva životy. Život vášho dieťaťa a až potom svoj vlastný. Aj keď to je druhé či ďalšie dieťatko, milujete ho úplne rovnako.


Dňa 23. júna 2019 predseda ZPOZ-u pri OZ v Lipovej Mgr. Jozef Hlavatý a starostka obce Mgr. Tatiana Olvecká uvítali do života - Melisu Loškovú, Timeu Ölveckú, Jakuba Mesároša, Romana Dobiaša, Lucasa Pintéra, Jakuba Múdreho a Luciu Ďúranovú. Za program ďakujeme p. predsedovi Jožkovi Hlavatému,  Alicke Hlavatej a Nelke Hlbokej. Nech sa darí rodičom a aj ich malým drobcom. Vitajte v Lipovej.

Fotky z uvítania novorodencov si môžete pozrieť tu.