Výdaj potravinovej pomoci

Dňa 31.01.2012 bola vydaná potravinová pomoc pre 260 občanov obce Lipová, vrátane Zariadenia sociálnych služieb Lipka. Občania boli disciplinovaní pri výdaji potravinovej pomoci, za čo im obecný úrad ďakuje. Asi 10 občanov si prevezme potravinovú pomoc 01.02.2012, čím bude potravinová pomoc v Lipovej skončená.

Poďakovanie patrí poslancovi OZ v Lipovej Radúzovi Kosorovi za ochotu pomôcť s dopravením a výdajom potravinovej pomoci pre obec.