Fašiangy v časti Ondrochov

Dňa 19. februára 2012 sa konala fašiangová slávnosť v Ondrochove. Na úvod fašiangovej slávnosti vystúpili detičky, ktoré s harmonikovým doprovodom učiteľa Mgr. Mareka Bartoviča zaspievali niekoľko ľudových piesní o fašiangoch a potešili srdcia prítomných občanov.

Chuťové poháriky zase potešili chutné šišky ondrochovských gazdiniek /uvidíte ich na fotografiách pri práci/. Organizačne podujatie zabezpečil poslanec OZ Mgr. Jaroslav Mačuga so „ svojim tímom“ /tiež foto/ a patrí im za to vrelé poďakovanie. Podujatia sa zúčastnila aj starostka obce, ktorá si s deťmi zatancovala a zaspievala karaoke. Nechýbali spoločenské hry, tvorivé práce ako kreslenie a vystrihovanie, ale aj šantenie s balónmi. Starší si zasa zaspomínali na fašiangy v minulosti a všetci spoločne strávili pekné nedeľné popoludnie.

 

 

Tu sú fotografie s podujatia.