Potravinová pomoc pre ZSS Lipka

Obecný úrad zabezpečil potravinovú pomoc EÚ aj pre našich občanov zo Zariadenia sociálnych služieb "Lipka". Starostka obce obdržala zo zariadenia ďakovný list a krásnu ručnú prácu - vázu z mušlí od obyvateľov ZSS "Lipka", za ktorú im srdečne ďakuje.

Tu je ďakovný list od ZSS "Lipka" pre Obecný úrad v Lipovej.