Wifi pre Teba

 

 

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre obec Lipová

ITMS2014+: 311071T059

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Lipová, Lipová 203, 94102 Lipová

Miesto realizácie: Obec Lipová

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

  1. Materská škola

48.1098078005543

18.1840735673904

  1. Kultúrny dom Lipová

48.109191718753

18.1776362657547

  1. Základná škola Lipová

48.1101086750288

18.1823140382767

  1. umiestnenie routra na bytový dom č. 442

48.1101803115489

18.1757694482803

  1. Kultúrny dom Ondrochov

48.1257230744703

18.1836873292923

  1. Futbalové ihrisko Lipová

48.1110623280177

18.1756943464279

  1. Lipkáreň

48.1109593522562

18.1871044635773

  1. Park pri zariadení Lipka

48.1071007465242

18.1870776414871

  1. Wifi pri Mlyne

48.1270237618291

18.188314139843

10.  Ihrisko

48.1116989822745

18.1767082214355

 

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 21.01.2020.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk