Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome v Ondrochove

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 2-izbový nájomný byt (s rozlohou 40,07 m2) nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome v časti Ondrochov, súpisné číslo 452.

 

Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v byte v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 452, že informácie ako aj potrebné tlačivá k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín, alebo na tel. č. 035 650 70 10. Vyplnené potrebné tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad do 05. marca 2021 do 14:00 hod.