Upozornenie na podvodníkov vydávajúcich sa za sčítacích asistentov

Upozorňujeme občanov, že aj v našej obci sa pohybovali a snažili sa do domácností dostať falošní sčítací asistenti, ktorí ponúkali asistenciu pri sčítaní obyvateľov. Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje v domácnosti. Vyzývame občanov, aby si do domácností nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho asistenta. V Lipovej sú sčítacími asistentmi pracovníci obecného úradu.

Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až od 1. apríla a občan oň musí požiadať sám. O možnosti asistovaného sčítania Vás budeme ešte riadne informovať.