Sčítanie obyvateľov 2021 - výzva na samosčítanie

Vážení občania, v našej obci je evidovaných viac ako 70 % občanov, ktorí sa sčítali v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Keďže 31.03.2021 končí samosčítanie, vyzývame občanov, aby sa do tohto dátumu zapojili do elektronického sčítania obyvateľov SR. Ďalej vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojich blízkym, seniorom, známym, ak ich o to požiadajú. Od 1.04.2021 bude prebiehať asistované sčítanie pre obyvateľov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami. Pred týmto termínom Vás budeme informovať o možnostiach asistovaného sčítania za pomoci stacionárneho alebo mobilných asistentov.