Výzva pre občanov na udržiavanie čistých kanalizačných potrubí

Na základe upozornenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá vykonáva správu kanalizácie v našej obci dôrazne upozorňujeme občanov na potrebu udržiavania čistých  kanalizačných potrubí, nakoľko v prečerpávacích staniciach v obci sa vo veľkej miere hromadia plátenné hygienické obrúsky ponúkané vo veľkých obchodných reťazcoch s označením - vhodné do odpadov. Nie je tomu tak. Tieto plátenné obrúsky sa v potrubí nerozložia ani nerozpustia, ale zabraňujú plynulému pretekaniu vody v kanalizačnom potrubí.

Kanalizácia je neoddeliteľná súčasť každého domu a v konečnom dôsledku tej časti obce, v ktorej je vybudovaná. Starostlivosť o kvalitu a čistotu kanalizácie by mala byť pre každého majiteľa domu dôležitou úlohou a základnou  prioritou. Čistá a funkčná kanalizácia je hygienická i ekologická priorita. V praxi sa často stretávame s nevhodnými a nesprávnymi spôsobmi a návykmi pri manipulácii s kanalizáciou. Mnohí ľudia používajú kanalizáciu nesprávne až nezodpovedne. Kanalizácia nie je stoka, ani odpadkový kôš! Do kanalizácie sa nezodpovedným konaním dostávajú rôzne odpadkov, ktoré tam nemajú čo hľadať. Ich likvidácia prostredníctvom  kanalizácie spôsobuje mnohé technické, hygienické i ekologické problémy. Spôsobuje upchávanie až havárie kanalizačnej siete v obci - v celom okruhu skanalizovanej časti. Spôsobuje havárie, ktoré znamenajú vysoké náklady na ich odstraňovanie. Čistenie a revízia odpadom zanesených kanalizačných potrubí nie je ľahká ani lacná záležitosť. Vadná kanalizácia, smrad a zápachy vychádzajú z kanalizácie, až tvorba nebezpečných hnilobných plynov vedia poriadne znepríjemniť a skomplikovať život. Čistá kanalizácia nášho domu je naša vizitka. Hygienická i ekologická. Odraz nášho rozumu a zodpovednosti. Našou povinnosťou je prísne dodržiavanie pravidiel. Voda je vzácna a nenahraditeľná tekutina. I voda, ktorá prúdi do kanalizácie je stále voda. Dajme si záležať na tom, aby sa do kanalizácie dostala skutočne len odpadová voda.

Obec občanov vyzýva k náprave, pretože náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s opravou upchatej kanalizácie sa v konečnom dôsledku môžu odraziť na zvýšení stočného.