Výsledky volieb do NR SR konaných 10.03.2012 za Obec Lipová

Vážení občania, dňa 10. marca 2012 sa konali voľby do NR SR. Voľby v našej obci mali pokojný priebeh a výsledky volieb za obidva okrsky a to Mlynský Sek a Ondrochov sme úspešne odovzdali odbornému sumarizačnému útvaru Obvodnej volebnej komisie v Nových Zámkoch.

 

Okrsok č. 1 - Mlynský Sek

V okrsku č. 1 bolo zapísaných do zoznamu voličov 988 voličov, volieb sa zúčastnilo 655 voličov, čo je viac ako 66% všetkých voličov. Poradie podľa počtu odovzdaných platných hlasov jednotlivým politickým stranám, hnutiam alebo koalíciám je nasledovné:

 

Číslo strany

Názov strany, hnutia alebo koalície

Počet platných hlasov

11

Smer - SD

411

2

Kresťanskodemokratické hnutie

48

5

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

42

4

Slovenská národná strana

39

10

Ľudová strana Naše Slovensko

12

22

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

11

6

Sloboda a solidarita

10

17

99% - občiansky hlas

8

16

MOST HÍD

6

12

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

6

25

STRANA SLOBODNÉ SLOVO NORY MOJSEJOVEJ

5

13

Národ a Spravodlivosť - naša strana

3

1

Zelení

2

9

Strana zelených

2

18

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2

7

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

1

26

Strana živnostníkov Slovenska

1

20

Robíme to pre deti - SF

1

 

Okrsok č. 2 - Ondrochov

V okrsku č. 2 bolo zapísaných do zoznamu voličov 300 voličov, volieb sa zúčastnilo 223 voličov, čo je viac ako 74% všetkých voličov. Poradie podľa počtu odovzdaných platných hlasov jednotlivým politickým stranám  alebo koalíciám je nasledovné:

Číslo strany Názov strany, hnutia alebo koalície Počet platných hlasov

11

Smer - SD

172

2

Kresťanskodemokratické hnutie

14

4

Slovenská národná strana

8

12

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

6

5

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

5

25

STRANA SLOBODNÉ SLOVO NORY MOJSEJOVEJ

5

7

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

4

17

99% - občiansky hlas

2

6

Sloboda a Solidarita

1

9

Strana zelených

1

10

Ľudová strana Naše Slovensko

1

13

Národ a Spravodlivosť

1

16

MOST HÍD

1

18

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

1

22

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

1

Fotokópie volebných zápisníc za okrsok č. 1 a okrsok č. 2 sa nachádzajú v úradných vitrínach pred kultúrnymi domami v Mlynskom Seku i v Ondrochove. Za obec Lipová ďakujem všetkým občanom, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh parlamentných volieb v Lipovej, zvlášť ďakujem členom a zapisovateľkám obidvoch komisií a prajem si, verím, že za nás všetkých, aby tieto voľby boli pre našu obec prínosom.

Tatiana Olvecka, starostka obce