Oznámenie o čiastočnej uzávere cesty III/1526

Oznamujeme občanom, že príde k čiastočnej uzávere cesty III/1526 Šurany - Lipová v súvislosti s realizáciou diela "Zvýšenie bezpečnosti na cestách II a III tried na rok 2021" podľa ZoD č. 4903.1050011PDU. Práce budú prebiehať v dňoch 30.06. až 17.07.2021.

Dočasné dopravné značenie počas stavebných prác na rekonštrukcii pozemnej komunikácie