Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 v Lipovej

Posledný deň školského roka sme sa zobudili do krásneho slnečného rána a taký krásny bol aj celý dnešný deň. Ráno sa začalo s lúčením v základnej škole, potom privítala starostka obce našich deviatakov a o 10.30 h sa začala rozlúčka s predškolákmi v materskej škole.

Naši predškoláci ukázali vo svojom vystúpení pri rozlúčke so škôlkou, že sú pripravení stať sa prvákmi, dokonale zvládli všetky choreografie a texty. Pani učiteľkám pri rozlúčke vyšla nejedna slzička z oka, keď odovzdávali svojim ratolestiam vysvedčenia. Nech sa im v škole darí.

Fotky predškolákov z rozlúčky v MŠ

Pri slávnostnom ukončení školského roka v základnej škole sa pani riaditeľka Tatiana Uhríková priznala, ako ťažko sa jej tvoril príhovor kvôli dištančnému vzdelávaniu a až nad ránom jej prišla správna myšlienka, ako vyjadriť pocity z uplynulého školského roka, že vzdialenosť bolo to, čo už nikdy vo svojej praxi nechce zažiť, aby deťom i jej chýbalo ozajstné každodenné objatie či pohladenie. Aj tento rok opúšťajú lavice Základnej školy v Lipovej naši deviataci, ktorí v nádhernom príhovore neopomenuli nikoho, kto patril do ich školského života. A tak ďakovali rodičom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom školy, pani starostke, pánovi farárovi, žiakom lipovskej školy.

Fotky z ukončenia školského roka v ZŠ

V doprovode triednej učiteľky a textom piesne Adama Ďuricu „Čo nedokážeš sám, to dokážeme spolu“ sa prišli rozlúčiť na obecný úrad v doprovode triednej učiteľky Majky Juríkovej. Prijala ich starostka obce Tatiana Ölvecká .Popriala im veľa úspechov v ďalšom štúdiu, ktoré ich čaká na stredných školách. Podľa nej boli odchádzajúci deviataci výnimoční, vždy ochotní pomôcť, boli veľmi tvoriví a talentovaní. Pri spomienkach na nácviky programov pre obecné a školské podujatia sa smiali i plakali. Dnešný deň sa im určite vydaril.

Fotky z rozlúčky deviatakov na obecnom úrade