Poďakovanie za úrodu 2021

Tretí septembrový víkend bola nedeľná omša vo farskom kostole výnimočná aj novou výzdobou z tohtoročnej úrody z lipovských záhrad a polí. Svätou omšou, ktorú celebroval nás pán farár Mgr. Miloslav Madola veriaci poďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu, ktorej časť veriaci záhradkári obetovali pre tento účel.

„Je to vlastne vďačnosť nás ľudí Pánovi, uvedomujúc si, že človek môže zasadiť, že človek môže zbierať, ale ten rast a to všetko okolo toho dáva Pán Boh, sme na ňom závislí. Dobrým zvykom je aj poďakovať sa. To znamená poďakovať sa Pánu Bohu i všetkým, ktorí dorábajú plody našej zeme. Takže aj v našom kostole sme takto pomocou veriacich, ktorí si naozaj našli čas, priniesli dopestované ovocie, zeleninu, kvety a pekne vyzdobili kostol. Košík s plodmi zo záhrad poskytli aj z lipovskej výstavy.

Fotky si môžete pozrieť tu.