Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022

 

 

Plán kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2022

Apríl

Výstava – kraslíc a ručných prác „Skryté poklady z našej dediny“

Jednota dôchodcov Slovenska - Lipová, Základná škola, Materská škola, Obec Lipová

Spomienkový „Veľkonočný koncert“

Obec Lipová

Máj

Stavanie májov

Obec Lipová

Slávnostná akadémia ku dňu matiek

Základná škola, Materská škola, Obec Lipová

Jún

Oslavy MDD - Hudobný koncert pre deti

Obec Lipová

Uvítanie novorodencov

Obec Lipová

Júl

Hudobný koncert

Obec Lipová

1. ročník lipovských špecialít

Obec Lipová

August

Tradičná súťaž vo varení gulášu

Obec Lipová

Hudobný koncert

Obec Lipová

September

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Obec Lipová

Október

Stretnutie Jubilantov

Obec Lipová

December

Mikuláš rozdáva sladkosti

Obec Lipová

Uvítanie novorodencov

Obec Lipová