Stavali sme my máje...

V predvečer prvého mája v oboch častiach našej obci pribudli máje - symboly lásky, príchodu jari a obnovujúcej sa prírody. O program sa v časti Mlynský Sek postarala UsmievAnka, v časti Ondrochov vystúpila Ondrochovská partička. Po postavení májov sa konala tradičná "prvomájová" opekačka. Ďakujeme zamestnancom obecného úradu i našim občanom, ktorí pomohli postaviť máje v oboch častiach obce i pomohli s organizáciou týchto podujatí. Poďakovanie patrí aj Ondrochovskej partičke za pekný kultúrny program, ďalej rodine Vaculovej za chutné poplamúchy a Vám všetkým, ktorí ste prišli.

Fotky z Ondrochova pri KD si môžete pozrieť tu.

Fotky z centra obce Lipová a futbalového ihriska si môžete pozrieť tu.