V nedeľu 22. mája 2022 sa láska v našej obci rozdávala plným priehrštím...

V tento sviatočný májový deň  sa v parku „Šťastná rodina" stretli naše rodiny, aby oslávili Deň matiek a Svetový deň rodiny. To najkrajšie, čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť ešte prv než vieme chodiť, to slovo mama sa ozývalo z detských úst a ďakovaniu nebolo konca kraja. Veď mamy si to aj zaslúžia. Dali nám to najcennejšie – život. Každá mama je pre svoju rodinu najkrajšia na svete. Možno už nie krásou, výzorom so svojimi vráskami, ale tým,  čo nosí vo svojom vnútri. Šťastní sme tí, ktorí máme mamu a tí z nás, ktorí stratili mamu, nosia ju navždy vo svojom srdci. Keď hovoríme o matkách, musíme hovoriť i o deťoch a otcoch. Všetci spolu tvoria rodinu. Kiež sú naše rodiny dobrými zdravými stromami, ktoré rodia dobré ovocie. Po ovocí poznáte stromy, podľa šľachetnosti zasa nás ľudí, naše rodiny. Tie mali v spomínanú nedeľu krásny zážitok z vystúpenia ich ratolestí. Ďakujem pedagógom materskej i základnej školy za prípravu programu a pracovníkom obecného úradu za organizáciu toho podujatia.

Video z fotiek si môžete pozrieť tu.