Voľby do NR SR 30.09.2023 - volebné okrsky

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Lipová počas konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Lipová  oznamuje, že pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 30. septembra 2023 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny, sú vytvorené nasledovné volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1, pre časť Mlynský Sek, volebná miestnosť Kultúrny dom Lipová

Volebný okrsok č. 2, pre časť Ondrochov, volebná miestnosť Kultúrny dom Ondrochov

 

V Lipovej 21.06.2023

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce Lipová