Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 2. augusta 2023 od 08:00 hod.

Odvolanie je z dôvodu, že pominuli okolnosti § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru