Oznam o uvoľnení dvojizbového nájomného bytu v Lipovej

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľnil 2-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442.

Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v byte v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442, že informácie ako aj potrebné tlačivá k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Vyplnené potrebné tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad do 28. augusta 2023 do 16:00 hod.