Zber jedlých olejov a tukov

Obec Lipová začína prostredníctvom zberovej spoločnosti CMT Group s.r.o. so zberom jedlých olejov a tukov z domácností. Použité jedlé oleje a tuky je možné odovzdať len v plastových fľašiach s funkčným uzáverom zamestnancom na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín alebo na kompostovisku v Ondrochove v stredu a v sobotu počas otváracích hodín kompostoviska. Za 4 litre použitého oleja dostanete 1 liter rastlinného oleja.

Odovzdávať sa môžu všetky typy použitých jedlých rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, olivový a pod.), masť, maslo, výpek, ale musia byť očistené od hrubých nečistôt (strúhanka, zvyšky jedál). Jednotlivé druhy použitých olejov môžu byť navzájom zmiešané. Do tohto odpadu NEPATRIA motorové, prevodové, masérske ani kozmetické oleje.

ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V NAŠEJ OBCI.