Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja na návšteve našej obce

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík zavítal v piatok 4.8.2023 do obce Lipová. Najskôr navštívil zariadenie sociálnych služieb „Lipka“ Lipová, ktorého zriaďovateľom je práve Nitriansky samosprávny kraj, kde ho prijal riaditeľ zariadenia Ivan Trnka a oboznámil ho s fungovaním zariadenia. Potom ho na obecnom úrade privítala starostka obce Tatiana Ölvecká.

V rámci pracovného obeda sa porozprávali o  aktuálnych problémoch obce. Pán predseda zdôraznil, že podpora a rozvoj regiónu sú jeho prioritou. Pri pracovnom obede našli veľa spoločných tém z oblasti samosprávy. So starostkou obce sa dohodli na ďalšom stretnutí za účelom doriešenia opravy cesty v obci Lipová popri bývalom družstve, kde časť tejto komunikácie vlastní aj Nitriansky samosprávny kraj. Taktiež sa starostka obce poďakovala za podporu NSK samosprávam na území kraja čiastkou maximálne 5000 eur každému z 354 miest a obcí v kraji a za záujem o problémy obcí a miest.