Stretnutie jubilantov 14.10.2023

Milí spoluobčania,

Jeseň vo mne irituje úctu. Krása človeka má veľa podôb. Človek je krásny aj podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, aj podľa vrások a bielych vlasov, aj podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi či vnúčatami do rokov, keď aj on bol mladý. 14. októbra 2023 sa zišli v Kultúrnom dome v Lipovej jubilanti z našej obce, aby sme všetci spolu oslávili ich krásne jubileá.

Hosťom bol náš veľadôstojný pán farár Mgr. Miloslav Madola, o dobrú zábavu sa postarala dvojica Dušan Čvirik a jeho dcéra Martina Borovicová z „Duo Vivo“. Najstaršou občiankou, ktorá sa na podujatí zúčastnila, bola p. Katarína Poláková. Najstaršou občiankou našej obce je p. Júlia Mikulcová, ktorú touto cestou pozdravujeme, jej a všetkým, ktorí sa nezúčastnili  na podujatí želáme veľa zdravia, spokojnosti a radosti v kruhu svojich najbližších. Najstaršou občiankou v Ondrochove je pani Anna Galušková, ktorú tiež touto cestou pozdravujeme.  Po slávnostnom zápise  sme si zaspievali „Živio“, zvlášť pre p. Teréziu Michalkovú, ktorá práve v tento deň oslávila krásne životné jubileum. Blahoželáme. Pre jubilantov bolo pripravené pohostenie a pri slávnostnom zápise do pamätnej knihy  boli obdarovaní pekným kvietkom a milým darčekom.

Drahí naši jubilanti, život vás obdaril jedným zo svojich najväčších darov - daroval vám čas. Je vám dopriate na vlastnej koži prežiť taký veľký kus dejín nášho malého Slovenska, že by ste o tom každý z Vás mohol napísať múdru knihu. Viem, asi ju nebudete písať, ale veľa rozprávajte svojim deťom i vnúčatám o živote, ktorý ste žili a žijete. Vaše spomienky a skúsenosti majú pre mladšie generácie nevyčísliteľnú hodnotu, pretože je v nich ukryté kultúrne dedičstvo našej obce i tohto národa. Milí jubilanti, máte pred sebou ďalšie roky, verím, že pokojného života. Čo vám do nich zaželať? Prvé je samozrejme zdravie. Želám ho Vám i Vašim rodinám. Prežívajte ďalšie dni v spokojnosti i radosti a zaželajme si, aby sme sa v dobrom zdraví zišli na takejto milej slávnosti aj v rokoch budúcich.   V tomto roku sme sa rozlúčili aj s našimi spoluobčanmi, ktorí by dnes boli medzi pozvanými, medzi nimi aj do 18. marca 2023 naša najstaršia spoluobčianka p. Helena Barusová,  Karol Buranský, Anna Gašparíková, Helena Dršková, Anna Blahá a František  Rozkopál. Česť ich pamiatke, s úctou a pietou na nich i na všetkých ostatných zosnulých spomíname.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.