Zbery odpadu v mesiaci september

Oznamujeme občanom, že 5.9.2012 sa bude konať zber vriec separovaného odpadu. Dňa 6.9.2012 sa v obci uskutoční zber elektroniky, pneumatík a starého textilu. V rámci jesennej zmeny sa 11.9.2012 uskutoční zber veľkoobjemového odpadu tak, ako tento zber prebiehal aj počas tohtoročnej jarnej zmeny.