Príhovor starostky obce k zahájeniu školského roka 2012/2013

Vážení pedagógovia, zamestnanci školy, hostia, rodičia, milí žiaci, vážení prítomní

Pred nedávnom sme sa rozchádzali na prázdniny, a už sa opäť roztáča kolotoč ďalšieho školského roka. Dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda a už je tu september so svojou slávnostnou atmosférou. Dúfam, že ste si počas prázdnin a dovoleniek dobre oddýchli, užili si krásy leta a načerpali veľa síl a elánu do nového školského roka.

Základná škola ako aj  obecný úrad vrátane poslancov obecného zastupiteľstva v Lipovej sa počas prázdnin dôsledne pripravovali na zahájenie nového školského roka 2012/2013 a výsledkom tohto snaženia  je toto novoupravené nádvorie školy, aby sa na tejto vydláždenej ploche mohli počas celého školského roka realizovať pohybové aktivity žiakov, ale aj hromadné stretnutia, rôzne súťaže, nehovoriac o tom, že upravený areál školy patrí ku kreditom modernej školy. Môžem spokojne pozrieť do očí aj rodičom, ktorí mali požiadavku na obecné zastupiteľstvo vybudovať pred školou autobusovú čakáreň, kde sa naši žiaci pri príchode či odchode zo školy autobusom môžu skryť pred dažďom. Všetci zamestnanci školy pripravili školu, najmä triedy tak, aby v nich mohla začať každodenná výuka. Obec bude naďalej podporovať rozvoj tejto školy, aby bola dôstojná pre naše deti. Dovoľte mi, aby som pri dnešnej príležitosti pozdravil všetkých našich pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy a poďakovala im za prácu a dosiahnuté výsledky v minulých školských rokoch a zaželala im veľa trpezlivosti, otvorenosti, pochopenia a tvorivých myšlienok v novom  školskom roku. Prácu učiteľov i ostatných zamestnancov si veľmi vážim, lebo viem, koľko úsilia a námahy treba vynaložiť pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh a zabezpečovaní prevádzky školy.

 

Zvlášť chcem pozdraviť našich prvákov. Milé Deti, určite je pre vás tento deň naplnený pocitom zvedavosti a očakávania. Dnes sa pre vás začína ďalšia etapa života, v ktorej bude množstvo písmen a číslic a veľa, veľa nových vecí, cez ktoré budete spoznávať svet a prírodu. Verím, že sa tešíte, že ste už školáci a že budete usilovní žiaci, že sa  v škole budete cítiť dobre, že do nej budete chodiť s radosťou, že tu budete spoznávať nových spolužiakov a kamarátov. Každý deň v škole nech je pre vás veľkým zážitkom, a prajem vám, aby ste sa tu cítili ako v milujúcej rodine. Aj vám, naši ostatní žiaci  prajem veľa úspešných dní v škole, aby sa vám darilo po celý školský rok. Nezabúdajte, že ak budete dobým príkladom pre prvákov i svojich kamarátov, usilovní v konaní dobra ale i  v učení, budete prežívať krásne detstvo.  Želám Vám veľa chuti, energie, a dúfam, že ju budete rozvíjať tým správnym smerom  a to učením i aktívnou účasťou v rôznych súťažiach a olympiádach a že výsledkami v týchto aktivitách budete vzorne reprezentovať lipovskú školu…Vám milí deviataci želám úspešné zvládnutie koncoročných monitorov a aby sa vám podarilo základnú školu ukončiť s čo najlepšími výsledkami, nech sa podarí dostať sa na takú školu, o ktorú máte záujem.

Vám, vážení rodičia, pribudnú ďalšie povinnosti. Viacerí ste dnes po prvýkrát priviedli svoje dieťa do školy. Určite si kladiete otázky, ako to v tej škole bude, ako to vaše dieťa zvládne. Odpoveď na ne Vám dá pani učiteľka, Vaše dieťa, ktoré ale potrebuje k tomu čas a Vašu obetavosť. Nezabúdajte, že dieťa ste dostali ako dar, o ktorý sa treba starať. Usilujte sa  svojmu  dieťaťu byť nápomocní pri zvládaní  školských povinností a úloh, Potrebuje aj naďalej lásku, starostlivosť, ochranu a trpezlivosť, ako aj pokojné domáce zázemie. Ubezpečujem vás, že týmto spôsobom najlepšie pomôžete k rozvoju i rastu svojho dieťaťa.

Na záver vám všetkým chcem popriať do nového školského roka zdravie, vzájomnú úctu, ohľaduplnosť. Nech sa nám všetkým spoločne nový školský rok 2012/2013 čo najviac vydarí.

Týmto považujem školský rok 2012/2013 za oficiálne otvorený.