Aj poslanci si vysúkali rukávy a prišli do školy

Zdroj: MY Naše novosti, číslo 35, 3.9. - 9.9.2012

Autor článku: Eugen Paľcev

Pre náhľad článku klikni na "Čítaj ďalej"

 

Kým Európska únia nedokáže zvládať obrovské finančné problémy, v Lipovej sa snažia nájsť recept, ako zvládnuť finančnú krízu. A majú na to svojské metódy.

 

LIPOVÁ. Keďže štát nedokáže poskytnúť obciam potrebnú materiálnu podporu, rozhodli sa vlastnými silami vykonávať menšie finančné akcie, na ktoré postačí vlastný obecný rozpočet. Aktívne sa do nich zapájajú miestni poslanci, podnikatelia aj nezamestnaní. Dobrovoľníci sa na chvíľu premenili na stavbárov, aby ušetrili a urobili niečo užitočné pre obec.

Vrátiť žiakov "domov"

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo v rozpočte roka 2012 približne sedemtisíc eur na nové okná a dvere budovy materskej školy. Vymenili polovicu okien a vchodové dvere. Obec vyšla v ústrety požiadavke rodičov, ktorých deti dochádzajú do základnej školy autobusom z častí Mlynský Sek a Ondrochov. Doteraz boli pri čakaní na autobus pred školou vystavené napospas vrtochom počasia. Prednedávnom obec za vlastných 2 000 eur svojpomocne vybudovala krytú autobusovú zastávku. S pomocou vlastných pracovníkov a nezamestnaných v obci postavili aj nástupný ostrovček. Plochu 350 štvorcových metrov na nádvorí pri škole začali pokrývať zámkovou dlažbou. "Snažíme sa vytvoriť pre naše deti čo najlepšie podmienky," vysvetľuje starostka Lipovej Tatiana Olvecká. "Bohužiaľ, počet žiakov v našej škole v ostatných rokoch klesá. Momentálne ju navštevuje menej než 70 detí, ale tešíme sa, že v tomto roku budeme mať 10 prváčikov. Niektoré lipovské deti navštevujú základné školy v Šuranoch. Rodičov k tomuto viedlo aj to, že v škole kedysi nebola "družina". Aj preto sme pred tromi rokmi zriadili školský klub detí, čo ročne obec stojí 7 200 eur. Ale sú to investície do našich detí a obec nemieni šetriť na budúcej generácii. Som presvedčená, že podmienky pre žiakov u nás sú minimálne rovnaké ako v okolí a veríme, že počet detí v lipovskej škole bude každým rokom narastať" je presvedčená starostka.

Raz poslanec, dva poslanec

"Do budovania nádvoria sa podľa svojich možností už zapojili niektorí poslanci obecného zastupiteľstva, ostatní čakali na "hlavnú fázu" prác, aby si vysúkali rukávy a pomohli s uložením zámkovej dlažby," informuje starostka obce. Stavebný materiál priviezol do školy poslanec Radúz Kosora. mechanizmami i prácou pomáhal poslanec Ivan Sepeši, všetky geodetické práce vykonal poslanec Róbert Roob. Pomocnú ruku podal aj miestny podnikateľ Anton Mészáros ml. Ostatní poslanci pomáhali pri ukladaní zámkovej dlažby, kde sa zíde každá pracovitá ruka, pretože uložiť 350 "štvorcov" dá poriadne zabrať. Všetky práce riadil údržbár obecného úradu Jozef Andel, pomáhajú uchádzači o zamestnanie, ktorí vykonávajú v obci menšie obecné služby.

Dôstojne privítať žiakov

Poslanci si nie náhodou vysúkali rukávy a vrhli sa do stavebných prác. Vďaka tomu bude nádvorie stáť o 5 až 6 tisíc eur menej. Podľa najskromnejších výpočtov takýmto spôsobom obec ušetrí minimálne 3 tisícky. "Žiakov chceme dôstojne privítať  na obnovenom nádvorí," hovorí starostka. "Neskôr rovnako za vlastné financie a svojpomocne chceme zmodernizovať školský športový areál. Veríme, že aj týmto investičným zámerom prispejeme k modernizácii lipovskej základnej školy," dodala Tatiana Olvecká.