Odovzdávanie Jánskeho plakety a Valentínsky ples darcov krvi dňa 09.02.2013

Dňa 9. februára miestny spolok SČK v Lipovej pod vedením jeho predsedníčky Bc. Oľgy Riškovej zorganizoval krásne podujatie venované dobrovoľným darcom krvi z našej obce pod názvom "Valentínsky ples darcov krvi". Súčasťou plesu bolo ocenenie viacnásobných darcov krvi plaketami profesora Dr. Jána Jánskeho a bohatý kultúrny program, venovaný darcom krvi. Na plese sa všetci výborne zabávali až do samého rána. Všetkým patrí jedno veľké ďakujem.

Fotky z plesu si môžete pozrieť tu.

Oznam o preskúšaní sirény 08.02.2013

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že dňa 8. 2. 2013 o 12.00 hodine sa bude konať skúška sirény.

Vyberanie dane za psa v časti Ondrochov

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom v časti obce Ondrochov, že dňa 23.01.2013 (t. j. v stredu) v čase od 10.30 do 14.30 h bude poverená pracovníčka Obecného úradu v Lipovej vyberať daň za psa na rok 2013 v Kultúrnom dome v Ondrochove. Sadzba dane je 4,20 Eur za jedného psa.

Zber vriec separovaného odpadu 13.02.2013

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že zber vriec separovaného odpadu sa bude konať 13.02.2013 (t. j. v stredu).

Stravovanie dôchodcov

Oznamujeme dôchodcom, že Obec Lipová plánuje v najbližšej dobe zaviesť v obci službu stravovania dôchodcov cez obecný úrad. Dôchodcovia, ktorí majú záujem o zabezpečenie stravovania, nech sa prihlásia na obecnom úrade v každý pracovný deň od 08.00 do 16.00 h. Predbežná cena za obed bude 2,50 €.