Oznam pre darcov krvi 30.10.2012

Darcovia krvi !

Oznamujeme darcom krvi ale aj ostatným občanom, že dobrovoľný odber krvi sa uskutoční dňa 30. 10. 2012.

Odchod darcov je o 7.30 hod osobnými autami od Obecného úradu v Lipovej.

Zber biologického odpadu

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 25.10.2012 (t. j. štvrtok) sa bude konať zber biologického odpadu zo záhrad, čiže zbytky po rastlinách, konáre zo stromov pripravené do zväzkov. Takto pripravené zväzky je potrebné v deň zberu vyložiť pred rodinné domy.

Separovaný zber domového odpadu

Oznamujeme občanom, že zber vriec separovaného odpadu sa bude konať v stredu 10. 10. 2012.

Oznam o preskúšaní sirény 12.10.2012

Oznamujeme občanom, že dňa 12. 10. 2012 o 12.00 h sa bude konať skúška sirény.

Zber kôrovia

Oznamujeme občanom, že 26. 09. 2012 bude v našej obci prebiehať zber kôrovia. Kôrovie je potrebné zviazať a vyložiť pred rodinné domy.