Separovaný zber 12. 12. 2012

Obecný úrad v Lipovej, oznamujeme občanom, že dňa 12. decembra. 2012 sa uskutoční zber vriec separovaného odpadu.

Skúška elektromotorickej sirény

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že dňa 9. 11. 2012 o 12.00 hod. sa bude konať skúška sirény.

Separovaný zber 7. 11. 2012

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že dňa 7. 11. 2012 t. j. /stredu/ sa bude konať zber vriec separovaného odpadu.

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika a. s. oznamuje občanom, že dňa 19. 11. 2012 v čase od 07:45 do 13:30 hodiny bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Mlynský Sek a Ondrochov.

Envirodeň v Lipovej 26.10.2012

V piatok 26. októbra 2012 sa v našej obci uskutočnil environmentálny deň. Žiaci ZŠ v spolupráci s obcou prežili piatok v znamení osvetovo-výchovných činností, týkajúcich sa ochrany prírody a jej zveľaďovania.

Čítať ďalej: Envirodeň v Lipovej 26.10.2012