Ustanovujúca schôdza Jednoty dôchodcov Lipová

Prípravný výbor Jednoty dôchodcov Lipová  Vás pozýva na ustanovujúcu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 28.mája 2015 so začiatkom o 16 00 hod. v Kultúrnom dome v Lipovej

Program:

1. Zahájenie

2. Hymna  -  Čerešničky v podaní Lipovčanky

3. Vystúpenie folklórnej skupiny z Jatova

4. Informácia o poslaní Jednoty dôchodcov -zástupcovia Krajskej a okresnej organizácie Jednoty dôchodcov

5. Voľba  orgánov miestnej organizácie  Jednoty dôchodcov Lipová

6. Diskusia

7. Návrh uznesenia

8. Záver

 

Tešíme sa na všetkých občanov nad 50 rokov a dôchodcov. Dúfame, že sa zúčastníte v hojnom počte.