Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov

Jednota dôchodcov  Slovenska v Lipovej,  Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12.februára 2016, t.j. v piatok so začiatkom o 16.30 hod. v Kultúrnom dome v Lipovej s nasledovným programom:

 

1. Zahájenie

2. Správa o činnosti

3. Správa o hospodárení

4 Návrh na zmenu počtu členov výboru

5. Plán činnosti na rok 2016

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver