Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu záhradkárov

ZO SZZ v Lipovej Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu dňa 12.februára 2016 so začiatkom o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Lipovej s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Správa o činnosti a o hospodárení

3. Plán činnosti na rok 2016

4. Regionálny plán činnosti

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

Na členskej schôdzi bude možnosť zakúpiť si členskú známku na rok 2016 za 6 Eur a zakúpiť si semená na jarnú výsadbu.

Doporučujeme – obliecť si tričká s logom Záhradkári Lipová