Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej

Základná  organizácia  Jednoty dôchodcov Slovenska Lipová

 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na Výročnú  členskú schôdzu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Lipovej, ktorá sa uskutoční v pondelok 20. februára 2017 o 16.00 h v KD Lipová.

 

Program:

  1. Zahájenie
  2. Správa o činnosti a o hospodárení
  3. Plán činnosti na rok 2017
  4. Voľba členov výboru
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver

 

Počas schôdze bude možnosť zakúpiť si  členskú známku na rok 2017 v hodnote 2 Eur.

 

Šarlota  Kajanová

predsedkyňa ZO JDS Lipová