Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ 2017

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov Lipová

 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie SZZ v Lipovej, ktorá sa uskutoční v piatok 24.2.2017 o 17.00 h v KD Lipová.

 

 

Program:

1. Zahájenie

2. Správa o činnosti a o hospodárení

3. Plán činnosti na rok 2017

4. Voľba výboru

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

 

Počas schôdze bude možnosť zakúpiť si semená na jarnú výsadbu a členskú známku na rok 2017 v hodnote 6 Eur.

 

MVDr. Milan Kajan

predseda ZO SZZ Lipová