Stretnutie záujemcov o stolný tenis

Oznamujeme záujemcom o stolný tenis, že stretnutie záujemcov bude bývať v utorok a vo štvrtok o 18:00 hod. v KD Lipová. Stretnutie 18.03.2014 sa neuskutoční z dôvodu konania mimoriadneho zasadnutia OZ.